1/5

מלון סלומון, ירושלים

היקף הפרוייקט: 5,000 מ״ר