1/4

ברוש הגבעה א׳ הגבעה הצרפתית, ירושלים

היקף הפרוייקט: 128 יח״ד

הפנטהאוז האחרון נמכר