1/1

חסידות בעלז״א, ירושלים

היקף הפרוייקט: 130 יח״ד