1/4

האוזנר 40 בית וגן, ירושלים

היקף הפרוייקט: 3 יח״ד