1/3

בית האומות, ירושלים

היקף הפרוייקט: כ 14,350 מ״ר