1/3

ז׳בוטינסקי 25 טלביה, ירושלים

בניין לשימור - היקף הפרוייקט: 4 יח״ד