1/1

חסידות סדיגורא, ירושלים

הפרוייקט: מבנה ציבורי - ישיבה