top of page

יוספטל 111,113 בת ים
פרוייקט התחדשות עירונית
בשותפות עם קרדן נדל״ן

בבת ים המתחדשת, פינוי שני בנייני מגורים בני 64 יח"ד, בינוי שני מגדלי מגורים בני 43 קומות ל – 300 יח"ד מעל קומת מסחר ומגדל לתעסוקה ומסחר בן 40 קומות שטח של 42,500 מ"ר.

סטטוס: תב"ע מאושרת,אושרה תוכנית האיחוד והחלוקה בועדה המקומית, תוכנית עיצוב בתהליך אישור.

Yoseftal.jpg
bottom of page