פינוי מבנה שיכון ברחוב בית אל

של 24 יח"ד ובינוי של 74 יח"ד כולל חניות

תב"ע אושרה, הבקשה להיתר בהכנה

בית אל 4 תל אביב

פרוייקט התחדשות עירונית