יוסי קרטה

יו״ר

בני עדוי

מנכ״ל

גלי ג'נאח

מנהל הנדסה ותכנון

טל נתיב

מנהל תחום

התחדשות עירונית