יוסי קרטה

יו״ר

בני עדוי

מנכ״ל

גלי ג'נאח

מנהל הנדסה ותכנון

טל נתיב

מנהל תחום

התחדשות עירונית

יוסי קרטה יו״ר
בני עדוי מנכ״ל
גלי ג׳נאח מנהל הנדסה ותכנון
טל נתיב מנהל תחום התחדשות עירונית