top of page

בנווה שרת המתחדשת, פינוי בניין בן 24 יח"ד, בינוי בניין בן 76 יח"ד.

סטטוס: תוכנית העיצוב והתב"ע אושרו בוועדה המקומית. בתהליך הגשת בקשה להיתר.

בית אל 4 תל אביב

פרוייקט התחדשות עירונית

Beit_El_C_3_05.jpg
bottom of page