top of page

בבת ים המתחדשת, פינוי שני בנייני מגורים בני 64 יח"ד,

בינוי שני מגדלי מגורים בני 34 קומות ל - 300 יח"ד מעל קומת מסחר.

סטטוס: תב"ע מאושרת, תוכנית איחוד וחלוקה אושרה, תוכנית עיצוב אושרה, הועדה המקומית אישרה את הבקשה להיתר בתנאים.

מצדה 2,4 בת ים
פרוייקט התחדשות עירונית
בשותפות עם קרדן נדל״ן

Masada2_4.jpg
bottom of page