פינוי מבנה שיכון ברחוב בית אל

של 24 יח"ד ובינוי של 74 יח"ד כולל חניות

בשלבי אישור תב״ע

ולפני הגשת בקשה להיתר

בית אל 4 תל אביב

פרוייקט התחדשות עירונית