top of page

בשיכון ותיקים על פארק הירקון, פינוי שני בנייני מגורים בני 21 יח"ד, בינוי שלושה בניינים, סה"כ 58 יח"ד יוקרתיות.

סטטוס: התקבל אישור תחילת עבודות
עבודות הבניה החלו

לוסטיגמן בשיכון ותיקים
רח׳ סמדר, רמת גן

פרוייקט התחדשות עירונית
קבלן מבצע: לאונרדו נ.ת.ר.ה בע"מ

בשיווק

נותרו למכירה:

6 דירות בנות 4 חדרים,

1 דירה בת 5 חדרים,

דירות גן בודדות ודופלקסים ייחודיים.

bottom of page