פינוי 36 יח"ד קיימות

ובינוי כ-200 יח"ד חדשות.

סטטוס: בהליכי תכנון.

הרצל 2,4 כפר יונה

פרוייקט התחדשות עירונית

1/3